27
Prş, Oca
22 Yeni Haber

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı

Gündem

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bir takım bakanlıklarla ilişkin atama kararı Resmi Gazete 'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına ise Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylayarak imzaladığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanan yeni isim Şeyda Nur Karaoğlu oldu.

Bazı bakanlıklarda yapılan atamalardan sonra Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Rize Çayelili olan Karaoğlu, 2011 – 2014 yıllarında Londra Üniversitesi 'nde eğitim gördü. Daha sonra Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi 'nde eğitim aldı. Şeyda Nur Karaoğlu, 2018 yılında George Washington Üniversitesi 'nde İslamafobi ile ilgili bir de makale yazdı.

Yapılan diğer atamalarda ise Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) isimleri atandı.

İlginizi Çekebilir