28
Cu, Oca
21 Yeni Haber

Türkiye Ar-Ge Harcamalarında Geride Kaldı

Türkiye Ar-Ge Harcamalarında Geride Kaldı

Ekonomi

Türkiye 2018 yılında 13 milyar 24 milyon TL AR-GE faaliyetleri harcaması gerçekleştirdi.  (OECD) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2017 yılı verilerine göre Türkiye (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 1'ini Ar-Ge harcamalarına ayırdı.

Türkiye'nin Ar-Ge  faaliyetlerinde kullandığı bütçe OECD üyesi birçok ülkenin gerisinde olduğu ortaya çıkıyor. OECD üyesi ülkelerin AR-GE harcamaları ortalaması (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 2,4 'üne denk geliyor. OECD'nin açıkladığı 2018 verilerine göre, Ar-Ge harcamalarına en yüksek pay ayıran ülke yüzde 4,6 ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi yüzde 4,5 ile İsrail takip ediyor. Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan diğer ülkeler yüzde 3,37 ile İsviçre , yüzde 3,33 ile İsveç , yüzde 3,21 pay ile Japonya oldu. OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 2,37 olurken, bu oran AB ülkelerinde ise yüzde 1,97 olarak gerçekleşti.   Şili yüzde 0,4 pay ile diğer ülkeler içinde Ar-Ge'ye en az pay ayıran ülke olarak dikkat çekiyor.

Yüzde 1 pay ile Ar-Ge harcaması gerçekleştiren Türkiye Ar-Ge bütçesine en az pay ayıran 7 OECD ülkesinden biri oldu.   Türkiye 2000 ile 2017 yılları arasında Ar-Ge harcamaları ortalamasını yüzde yüzonüç arttırdı. 2000 yılında GSYH içindeki Ar-Ge harcaması ortalaması 0,47 olarak gerçekleşirken bu oran 2017 yılına gelindiğinde yüzde 1'e kadar yükseldi. Ancak buna rağmen maalesef OECD ülkelerinin halen çok gerisinde kalındı. 2000'li yılların başından bu yana GSYH içinde Ar-Ge payını en çok yükselten ülke Güney Kore oldu. Güney Kore'nin ayırdığı pay yüzde 2,2 den yüzde 4,6 ya yükselmiş durumda.

İlginizi Çekebilir