28
Prş, Eki
26 Yeni Haber

Tazminatı Eksik Ödeyenler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar!

Tazminatı Eksik Ödeyenler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar!

Ekonomi

Çalıştığı iş yerinde, işveren tarafından yapılan ihmalkârlıklar neticesinde iş kazası yaşayan ve yaşadığı iş kazası sonucu bir gözünü kısmen kaybeden, bu sebeple de sağlığını yitiren işçi, iş yerine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yaşamış olduğu iş kazası neticesinde hem sağlığından olan hem de yapılan ihmalkârlık neticesinde kayıpları telafi edilmeyen işçi, işverene 110 Bin'i maddi olmak üzere toplam 145 Bin TL tazminat davası açtı. Davada, kendisine ödenen ücretin bordro edilmediğini ve SGK'da eksik gösterildiğini de belgeleyen işçi, iş mahkemesinde açtığı bu davayı kazandı.

İşveren Davayı Temyiz Etti

Yaşanan bu gelişmeler sonrası, kararın temyiz edilmesini isteyen işveren, avukatı aracılığı ile davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nde görülen dava ise kesin kararı ile birlikte açıklandı. Buna göre işçinin haklı sebepler ile açmış olduğu ve kazandığı dava aynen onaylandı.

Yargıtay'ın Kararı Emsal Teşkil Ediyor

Yargıtay'ın vermiş olduğu kararda, işveren tarafından vergi ödemelerinin azaltılması ve daha az maliyet doğurması açısından hem işçinin hakkının gasp edildiği hem de tazminat davası, kıdem, ihbar tazminatı gibi durumlarda bu durumun işçinin zararına olacağına kanaat getirildi. Yasa gereği tüm bu ödemelerin eksiksiz ve tam olarak ödenmesi gerektiğini belirten Yargıtay, bunu ispat eden davacının tazminat ve hak edişlerinin de gerçek bedel üzerinden ödenmesini karara bağladı.

İlginizi Çekebilir