18
Pzt, Eki
33 Yeni Haber

2018 Son Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı

2018 Son Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı

Ekonomi

TÜİK 2018 senesinin Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait büyüme rakamları açıkladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye 2018'in genelinde yüzde 2.6 büyürken son çeyrekte ise yüzde 3 daraldı. Kişi başına düşen yıllık gelir 2018'de 9.632 dolar olarak hesaplandı. 2018 de milli gelir (GSYH) ise 784 milyar dolar oldu. Özel tüketim harcamalarında yaşanan daralma yüzde 8.9 olarak verildi. 

Son çeyrekte yüzde 3 yaşanan daralmaya rağmen yıl genelinde yüzde 2.6 büyümenin yaşandığı kaydedildi. Üretim yöntemine göre dört dönemin toplamı ile hesaplanan yıllık büyüme rakamları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.6 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlar ile GSYH 2018'de bir önceki seneye göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon Türk Lirası oldu. 

Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya oluşturan kalemler incelendiğinde tarım sektörünün katma değeri %1.3, sanayi sektörünün katma değeri %1.1 artarken inşaat sektörünün katma değerinde ise %1.9 azalma yaşandı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin toplamından oluşan kalemde ise bir önceki seneye göre % 5.6 artış yaşandı.

2018 Son Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı